Budynek biurowo – socjalny TERMET S.A . w Świebodzicach

wewnętrzna inst. wod-kan. , c.o. , węzeł cieplny.