BUDYNEK MIESZKALNY przy ul. Porcelanowej 4 dla S.M. POWIATÓW w Wałbrzychu

wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, c.o., kotłownia gazowa, sieć cieplna preizolowana, przyłącza wodno- kanalizacyjne.