Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA ZDRÓJ” w Wałbrzychu

elementy sieci kan. deszczowej, sanitarnej, wodociągu, drenaż