CERSANIT III S.A . przy ul. Uczniowskiej w W.S.S.E.

kotłownie gazowe, wewn. inst. c.o., c.t. technologiczne, wewn. sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia, odwodnienie terenu zakładu