Fabryka FAURECIA II przy ul. Uczniowskiej na terenie WSSE

wewnętrzne instalacje gazu, wod-kan, c.o., woda lodowa do wentylacji technologii, sprężone powietrze, instalacja hydrantowa.