HOTEL „ZŁOTY LAS”

wewn. inst. wod-kan., c.o., i kotłownia gazowa. Komplet instalacji.