JELFA w Jeleniej Górze

sieci i przyłącza wodno – kanalizacyjne i technologiczne, sieć tranzytowa c.o., kondensat pary, wewnętrzne instalacje przemysłowe, wod-kan i c.o.