KRYTA PŁYWALNIA w Szamotułach

zewn. sieci kan. sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, wewn. inst. wod-kan.