KRYTA PŁYWALNIA we Wrocławiu przy Akademii Rolniczej

zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodywraz z przyłączami.