KWK „JULIA”, bud nr 4 w Wałbrzychu

kompleksowe roboty instalacyjne: wodk-kan, gaz, c.o., wentylacja, kotłownia