OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w Świdnicy

sieci biogazu i wody technologicznej, kotłowania na olej-biogaz 760 kW.