POCZTA POLSKA CER przy ul. Avicenny we Wrocławiu

wewnętrzne instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej, kanalizacji deszczowej, odwodnienie dachu w systemie Pluvia, instalacja wod-kan.