Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu

wewnętrzne i zewn. instalacje wod-kan., instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia gazowa.