Przyjaciół Żołnierza w W-chu.– przebudowa i budowa

Przykanaliki sanitarne, instalacja wod-kan i elektryczna