RYNEK w Wałbrzychu

system odwodnienia Rynku i ulic dojazdowych oraz wymiana sieci kanalizacji deszczowej.