Supermarket REAL w Wałbrzychu

montaż zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, tłuszczowej oraz wewnętrznych poziomów kanalizacyjnych.