Supermarket TESCO w Świdnicy

wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego.