SZPITAL IM. SOKOŁOWSKIEGO – Oddział Hemodynamiki i Oddział Medycyny Ratunkowej

wymiana wewn. inst. c.o., wod-kan., gazy medyczne.