UBOJNIA DROBIU „FRANEK” w Targoszynie

wewn. i zewn. instalacja wody, kan. sanitarnej, deszczowej, instalacji technologicznej ,c.o., kotłownia olejowa.