ul. II Armii w W-chu– przebudowa i budowa.

Przykanaliki sanitarne, instalacja wod-kan i elektryczna