WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Wałbrzychu

wymiana wewn. instalacji wod-kan. i c.o.