Zakład Urządzeń Technicznych WAMAG S.A.

instalacja p.poż, wod-kan, gazowa wraz z promiennikami oraz urządzeniami grzewczymi, c.o.