ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH nr 26 w Wałbrzychu

wew. inst. wod-kan., zewnętrzne sieci wod-kan.