„ CERAMIKA MARCONI” w Piechowicach- Budowa Zakładu Produkcji Płytek Ceramicznych

wewnętrzna instalacja kanalizacyjna z przyłączami , podciśnieniowe odwodnieniu dachu , instalacje p. poż. wodne, technologiczne, sprężone powietrze, instalacja gazowa średniego i niskiego ciśnienia.