Modernizacja z adaptacją: „ PAŁAC W TUSZYNIE” na Szkołę Podstawową

przyłącza wodociągowe, kan. sanitarnej, wewn. inst.wod-kan., c.o.