SALA GIMNASTYCZNA przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 26

wewn. inst. wod-kan., c.o., węzeł cieplny, przyłącza wod-kan., drenaż.