WPWiK w Szczawnie Zdroju przy ul. Spacerowej.

Przyłącze wodociągowe