ul. Wyszyńskiegodla WPWiK Wałbrzych

Wymiana SIECI i przyłączy wodociągowych