SEGMENT DYDAKTYCZNO – REHABILITACYJNY dla Zespół Szkół Integracyjnych nr 26

wewnętrzna inst. wod-kan., c.o., technologia basenu, przyłącza wod-kan.