Supermarket TESCO w Szczawnie Zdroju

wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, technologicznej, deszczowej oraz przyłącza wod-kan.